Matilde Casazola

De Wikipedia

Matilde Casazola Mendoza, warmi (Sucre, 1942 mara 19 uru Chichu phaxsin yaritayna - )  Wuliwya jacha marka qillqiri & q'uchu arsuyaña.

Awki: Juan Casazola Ugarte; Tayka: Tula Mendoza Loza.