Tunki

De Wikipedia
Tunki Rupicola peruviana
Tunki Rupicola peruviana
Tunki Rupicola peruviana.

Tunki, (Rupicola peruvianus) (kastilla aru: Gallito de las rocas, Tunqui), jamach'i uywa.

Piruwpa nasyunal uywa.