Tarwi

De Wikipedia

TARWI (kastill arunxa: chocho o lupino). Wuliwya, Pirwa, Ecuador, Argentina, Chili thaya uraqinakan achu. Alipax ch'uxña, ukatx laram janq'ump q'illump panqararaki. Achupax panqarat mistu, ukatx achupatx tarwi juq'u chulluchiñaraki.

Jach'a alinakaw ali, niya mä jaqi sayt'anakaw aliñ yati. Juka'mpis niya 2000t 3800kam thaya altun aliraki.

Qullatapa Tarwi umaw wali khusapunix uywanakar jamak'unakat qullañataki. Uka jaxu umamw kunayman laq'unak jiwarayiri sapxiwa.