Janq'u Uta

De Wikipedia
Aerial uñtasiñawjawat ukhamaw Janq'u Utax uñsti, alaytuqit uñtatawa. Jach'a Thakhi uñstanki ukax Pennsylvania Jach'a Thakhiwa, uka thakhx janirakiw k'añaskunakax sarnaqkiti. Chikawja: Jilïr irpirin yanapirinakapawjawa (1792-1800) ukhamarak alay mantañawjawa (1829); ch'iqawja: Intijals chhiqhawa (1942); right: intijalant chhiqhawa (1901), k'awna muruquwja (1909) uka aynach intijalant tuqiwjampi.
Janq'u Utawa, Potomac Jawira uksatuqit uñtatawa Jefferson Amt'kayapa ukhamarak Washingtonan munumintupa.