Asar suyu yarawi nasyunal

De Wikipedia

Asar suyu yarawi nasyunal (asar aru: Azərbaycan marşı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni), Asar suyu Asar suyu (1919).

Jaylliphust'a: Üzeyir Hacıbəyov

Qillqa: Əhməd Cavad

Asar suyu yarawi nasyunal

Qillqa[trukaña | chimp askichaña]

Asar aru (Latin)
Asar aru (Cirilico)
Aymar aru

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan![1]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан![2]

Referencianaka[trukaña | chimp askichaña]

  1. AZƏRBAYCAN MARŞI. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. (Asar aru)
  2. АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА. Сайт учителя начальных классов Тагиевой Сарии Сахибовны города БАКУ. Maxmuland.nethouse.ru. (Rusi aru)

Wali uñt'at chiqanaka[trukaña | chimp askichaña]